slide1 slide2 slide3 slide4

Ultimele stiriUnde ne gasiti


Cautati un director de vanzari Aquasystem in judetul dumneavoastra.

Brasov

Istvan Lazar

Director Zonal de Vanzari
Tel.: 0745 585 118
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Cosmin Smadu

Sales manager

Tel.: 0722 183 323
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bucuresti

Justin Cretu
Director zonal de vanzari
Tel.: 0723 558 294
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vladimir Seceleanu
Director zonal de Vanzari Bucuresti
Tel.: 0721 094 632
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bogdan Vlad
Sales manager
Tel.: 0723 675 215
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Constanta

Stefan Ghiorghiu
Director zonal de vanzari
Tel.: 0728 700 092
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andrei Nicolau
Director zonal de vanzari
Tel.: 0722 549 153
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cristian Toma
Sales manager
Tel.: 0728 301 011
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dambovita

Dragos Ionita
Director zonal de vanzari
Tel.: 0726 109 346
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Cosmin Smadu
Sales manager
Tel.: 0722 183 323
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iasi

Andrei Cotae
Director zonal de vanzari
Tel.: 0727 731 440
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dragos Bradu
Director zonal de vanzari
Tel.: 0756 682 308
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Razvan Palade
Sales manager
Tel.: 0723 558 289
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prahova

Dragos Ionita
Director zonal de vanzari
Tel.: 0726 109 346
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cosmin Smadu
Sales manager
Tel.: 0722 183 323
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulcea

Stefan Ghiorghiu
Director zonal de vanzari
Tel.: 0728 700 092
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andrei Nicolau
Director zonal de vanzari
Tel.: 0722 549 153
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cristian Toma
Sales manager
Tel.: 0728 301 011
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaslui

Andrei Cotae
Director zonal de vanzari
Tel.: 0727 731 440
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dragos Bradu
Director zonal de vanzari
Tel.: 0756 682 308
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Razvan Palade
Sales manager
Tel.: 0723 558 289
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina 1 of 3

Concurs 2015
 1.  
 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI AQUA SYSTEM 2015 Art. 1 Organizator 1.1 Organizatorul campaniei “CONCURS 2015 ” este SC Aqua System SRL , cu sediul social in Str.Plevnei, nr. 5, Buzau,jud.Buzau, inmatriculata la Reg.Com cu Nr.J10/21/1992, avand CUI 1154857, reprezentata prin dl. Andrei Stefanescu, in calitate de director executiv. Art. 2 – Locul si durata concursului 2.1 Campania se desfasoara in perioada 01.01.2015 -01.12.2015, pe intreg teritoriul Romaniei. Art. 3 – Dreptul de participare 3.1 Concursul se adreseaza persoanelor care au implinit varsta de 18 ani la inceputul campaniei, cu domiciliul/resedinta in Romania si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - Trebuie sa aiba in proprietate individuala sau coproprietate o constructitie( pentru care poate face dovada cu un act de proprietate), pentru care a achizitionat incepand cu 01.01.2015 un sistem complet de acoperis Aqua System ( tabla faltuita, accesorii, sistem pluvial ) , tranzactie dovedita de catre participant prin factura fiscala si dovada platii. In cazul in care unul dintre materialele mentionate mai sus este inlocuit, ne rezervam dreptul de a descalifica participantul. - Participantul va folosi pentru inscriere fie prezentul formular care va fi trimis la sediul Aqua System pana la 01.12.2015, fie formularul electronic de inscriere publicat pe www.aquasystem.ro.ro, care va fi automat trimis in baza noastra de date. - Orice participant are dreptul sa se inscrie o singura data cu un singur acoperis Aqua System. Art. 4 - Obiectul concursului si conditii de desfasurare 4.1 Obiectul camapaniei este Acoperisul Aqua System finalizat si montat ; dupa finalizare acoperisul va fi fotografiat de un reprezentat al societatii ( director de vanzari, director tehnic). Pozele si documentele de inscriere vor fi centralizate in perioada campaniei la Departamentul Marketing al SC Aqu System SRL. 4.2 In momentul achizitionarii sistemului de acoperis Aqua System, fiecare cumparator va primi un formular de inscriere. In urma completarii acestui formular si a trimiterii lui prin posta sau e-mail (concurs@Aquasystem.ro) la Aqua System SRL, clientul devine participant al concursului. 4.3 In momentul finalizarii acoperisului participantul va solicita prezenta unui reprezentant Aqua System, imputernicit pentru a face fotografii acoperisului si a le trimite la Departamentul Marketing al societatii. 4.4 Criteriile de departajare intre participanti vor tine seama de: - Estetica acoperisului - Complexitatea proiectului - Corectitudinea montajului 4.5 Formularele de inscriere pentru care nu au fost trimise fotografii pana la 01.12.2015 nu mai sunt considerate valide si, prin urmare, nu pot participa la selectia castigatorilor. Art. 5 – Prelucrarea datelor cu caracter personal 5.1 Prin inscriere la prezenta campanile participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal precum si pozele acoperisurilor inscrise in concurs sa fie folosite de catre SC Aqua System SRL in mass media locala si la nivel national in diverse scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. 5.2 Tuturor participantilor la aceasta Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Nr.677/2001. Prin furnizarea datelor perosnale si a fotografiilor imobilelor aflate in concurs participantii sunt de acord sa fie inscrisi in baza de date a Aqua System, consimtind astfel posibilitatea ca datele lor sa fie prelucrate si in scopuri statistice sau de publicitate. In cazul in care, din diverse motive participantul nu mai doreste sa figureze in baza de date a Aqua System, poate inainta o cerere scrisa pentru a solicita in mod expres stergerea datelor sale personale din baza de date. Art. 6 – Premii si desemarea castigatorilor 6.1 In cadrul campaniei vor fi acordate urmatoarele premii: Locul 1 – 500 Euro- Proprietar/Participant 300 Euro -Arhitect 300 Euro- Montator Locul 2 – 300 Euro- Proprietar/Participant 200 Euro -Arhitect 200 Euro- Montator Locul 3 - 200 Euro- Proprietar/Participant 100 Euro -Arhitect 100 Euro- Montator 6.2 Desemnarea castigatorilor se va face dupa incheierea campaniei, respectiv 01.12.2015,,in urma intrunirii Comisiei de analiza Aqua System ce va face selectia castigatorilor tinanad seama de conditiile mai sus enumerate, iar lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.aquasystem.ro pana cel tarziu la 15.01.2016. 6.3 Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon castigatorii desemnati, folosind datele de contact furnizate de acestia in formularul de inscriere. 6.4 Validarea castigatorilor se va face doar pe baza unui document valabil de identitate – carte de identitate sau pasaport. Art. 7 – Taxe si impozite 7.1 Participarea in cadrul prezentului concurs nu implica nici un fel de costuri pentru participant. 7.2 Partile iau act de faptul ca, in conf. cu prevederile art.77, aliniatul 4 din Codul Fiscal, veniturile obtinute de catigatorii concursului cu o valoare mai mare de 600lei sunt impozabile. Art. 8 – Litigii 8.1 In cazul unui dispute privid validitatea unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de Organizator este definitive. 8.2 Prin participarea la aceasta campanile, participantii sunt de accord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor organizatorilor. 8.3 Eventualele litigii aparute intre organizator si participant se vor rezolva pe cale amiabila; in cazul in care acest lucru nu va fi posibil se va aplela la organelle abilitate pentru solutionarea litigiului. 8.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru prin intermediul website-ului www.aquasystem.ro 8.5 Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.aquasystem.ro, de unde poate fi descarcat pentru completare, sau completat on line si transmis prin e-mail la concurs@aquasystem.ro. Art. 9 – Intreruperea sau anularea concursului 9.1 Prezentul concurs poate fi interupt sau anulat fie in urma deciziei unilateral a organizatorului, fie in caz de forta mjora ( catastrofe naturale, regim de razboi , decizii adoptate de autoratile civile sau alte evenimente similare). Art. 10 Clauze finale 10.1 Prin inscrierea la concursul “Acoperis distins, caut familie castigatoare” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca numele cat si proiectele participante sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. 10.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti client nu pot participa la concurs, daca aceasta situatie se afla in afara controlului pe care Aqua System il poate exercita. Aceste circumstante se pot datora dificultatilor tehnice ce pot afecta conexiunile la Internet, functionarea defectuoasa a e-mailului, intreruperi de energie electrica care pot afecta si intrerupe temporar functionarea website-ului sau e-mailului communicate. Organizatorul concursului AQUA SYSTEM 2015 ! SC AQUA SYSTEM SRL
 2. PROPRIETAR
 3. Numele*
  Numele este obligatoriu
 4. Prenumele*
  Prenumele este obligatoriu!
 5. Adresa*
  Adresa este obligatorie!
 6. Numarul facturii*
  Numarul facturii este obligatoriu!
 7. Data facturii*
  Data facturarii este obligatorie!
 8. Telefon*
  Numarul de telefon este obligatoriu!
 9. Email*
  Adresa de mail este obligatorie!
 10. Arhitect
 11. Numele
  Numele proprietarului este optional
 12. Prenumele
 13. Societatea
 14. Numarul proiectului
  Numarul facturii este obligatoriu!
 15. Montator
 16. Numele
  Numele proprietarului este optional
 17. Prenumele
 18. Societatea
 19. Numarul proiectului
  Numarul facturii este obligatoriu!
 20.  
 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI AQUA SYSTEM 2015

  Art. 1 Organizator
  1.1 Organizatorul campaniei “CONCURS 2015 ” este SC Aqua System SRL , cu sediul social in Str.Plevnei, nr. 5, Buzau,jud.Buzau, inmatriculata la Reg.Com cu Nr.J10/21/1992, avand CUI 1154857, reprezentata prin dl. Andrei Stefanescu, in calitate de director executiv.

  Art. 2 – Locul si durata concursului
  2.1 Campania se desfasoara in perioada 01.01.2015 -01.12.2015, pe intreg teritoriul Romaniei.

  Art. 3 – Dreptul de participare
  3.1 Concursul se adreseaza persoanelor care au implinit varsta de 18 ani la inceputul campaniei, cu domiciliul/resedinta in Romania si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  - Trebuie sa aiba in proprietate individuala sau coproprietate o constructitie( pentru care poate face dovada cu un act de proprietate), pentru care a achizitionat incepand cu 01.01.2015 un sistem complet de acoperis Aqua System ( tabla faltuita, accesorii, sistem pluvial ) , tranzactie dovedita de catre participant prin factura fiscala si dovada platii. In cazul in care unul dintre materialele mentionate mai sus este inlocuit, ne rezervam dreptul de a descalifica participantul.
  - Participantul va folosi pentru inscriere fie prezentul formular care va fi trimis la sediul Aqua System pana la 01.12.2015, fie formularul electronic de inscriere publicat pe www.aquasystem.ro.ro, care va fi automat trimis in baza noastra de date.
  - Orice participant are dreptul sa se inscrie o singura data cu un singur acoperis Aqua System.

  Art. 4 - Obiectul concursului si conditii de desfasurare
  4.1 Obiectul camapaniei este Acoperisul Aqua System finalizat si montat ; dupa finalizare acoperisul va fi fotografiat de un reprezentat al societatii ( director de vanzari, director tehnic). Pozele si documentele de inscriere vor fi centralizate in perioada campaniei la Departamentul Marketing al SC Aqu System SRL.
  4.2 In momentul achizitionarii sistemului de acoperis Aqua System, fiecare cumparator va primi un formular de inscriere. In urma completarii acestui formular si a trimiterii lui prin posta sau e-mail (concurs@Aquasystem.ro) la Aqua System SRL, clientul devine participant al concursului.
  4.3 In momentul finalizarii acoperisului participantul va solicita prezenta unui reprezentant Aqua System, imputernicit pentru a face fotografii acoperisului si a le trimite la Departamentul Marketing al societatii.
  4.4 Criteriile de departajare intre participanti vor tine seama de: - Estetica acoperisului - Complexitatea proiectului - Corectitudinea montajului
  4.5 Formularele de inscriere pentru care nu au fost trimise fotografii pana la 01.12.2015 nu mai sunt considerate valide si, prin urmare, nu pot participa la selectia castigatorilor.

  Art. 5 – Prelucrarea datelor cu caracter personal
  5.1 Prin inscriere la prezenta campanile participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal precum si pozele acoperisurilor inscrise in concurs sa fie folosite de catre SC Aqua System SRL in mass media locala si la nivel national in diverse scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
  5.2 Tuturor participantilor la aceasta Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Nr.677/2001. Prin furnizarea datelor perosnale si a fotografiilor imobilelor aflate in concurs participantii sunt de acord sa fie inscrisi in baza de date a Aqua System, consimtind astfel posibilitatea ca datele lor sa fie prelucrate si in scopuri statistice sau de publicitate. In cazul in care, din diverse motive participantul nu mai doreste sa figureze in baza de date a Aqua System, poate inainta o cerere scrisa pentru a solicita in mod expres stergerea datelor sale personale din baza de date.

  Art. 6 – Premii si desemarea castigatorilor
  6.1 In cadrul campaniei vor fi acordate urmatoarele premii:
  Locul 1 – 500 Euro- Proprietar/Participant
                    300 Euro -Arhitect
                    300 Euro- Montator
  Locul 2 – 300 Euro- Proprietar/Participant
                    200 Euro -Arhitect
                    200 Euro- Montator
  Locul 3 - 200 Euro- Proprietar/Participant
                    100 Euro -Arhitect
                    100 Euro- Montator
  6.2 Desemnarea castigatorilor se va face dupa incheierea campaniei, respectiv 01.12.2015,,in urma intrunirii Comisiei de analiza Aqua System ce va face selectia castigatorilor tinanad seama de conditiile mai sus enumerate, iar lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.aquasystem.ro pana cel tarziu la 15.01.2016.
  6.3 Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon castigatorii desemnati, folosind datele de contact furnizate de acestia in formularul de inscriere.
  6.4 Validarea castigatorilor se va face doar pe baza unui document valabil de identitate – carte de identitate sau pasaport.

  Art. 7 – Taxe si impozite
  7.1 Participarea in cadrul prezentului concurs nu implica nici un fel de costuri pentru participant.
  7.2 Partile iau act de faptul ca, in conf. cu prevederile art.77, aliniatul 4 din Codul Fiscal, veniturile obtinute de catigatorii concursului cu o valoare mai mare de 600lei sunt impozabile.

  Art. 8 – Litigii
  8.1 In cazul unui dispute privid validitatea unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de Organizator este definitive.
  8.2 Prin participarea la aceasta campanile, participantii sunt de accord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor organizatorilor.
  8.3 Eventualele litigii aparute intre organizator si participant se vor rezolva pe cale amiabila; in cazul in care acest lucru nu va fi posibil se va aplela la organelle abilitate pentru solutionarea litigiului.
  8.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru prin intermediul website-ului www.aquasystem.ro
  8.5 Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.aquasystem.ro, de unde poate fi descarcat pentru completare, sau completat on line si transmis prin e-mail la concurs@aquasystem.ro.

  Art. 9 – Intreruperea sau anularea concursului
  9.1 Prezentul concurs poate fi interupt sau anulat fie in urma deciziei unilateral a organizatorului, fie in caz de forta mjora ( catastrofe naturale, regim de razboi , decizii adoptate de autoratile civile sau alte evenimente similare).

  Art. 10 Clauze finale
  10.1 Prin inscrierea la concursul “Acoperis distins, caut familie castigatoare” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca numele cat si proiectele participante sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
  10.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti client nu pot participa la concurs, daca aceasta situatie se afla in afara controlului pe care Aqua System il poate exercita. Aceste circumstante se pot datora dificultatilor tehnice ce pot afecta conexiunile la Internet, functionarea defectuoasa a e-mailului, intreruperi de energie electrica care pot afecta si intrerupe temporar functionarea website-ului sau e-mailului communicate.

  Organizatorul concursului AQUA SYSTEM 2015 !
  SC AQUA SYSTEM SRL


 2. *
  Pentru a merge mai departe, trebuie sa fiti de acord cu termenii si conditiile de mai sus!