CONCURS

ACOPERIȘUL TĂU, CÂȘTIGĂTORUL ANULUI 2017

Aquasystem, producător de sisteme complete de acoperiș fălțuit și sisteme pluviale, organizează și în 2017 concursul pentru găsirea celui mai frumos și mai bine executat acoperiș din tablă fălțuita din România.
Estetica și complexitatea acoperișului, dar și un montaj perfect sunt atributele Acoperișului Câștigător!
Se înscriu în concursul Acoperișul tău, Câștigătorul anului 2017 sisteme de acoperiș (tablă fălțuită, sisteme pluviale, accesorii, toate din gama Aquasystem) achiziționate și puse în operă în perioada 01.01.2016-01.12.2017.
Pozele proiectelor se trimit la concurs@aquasystem.ro până pe 1 decembrie 2017!!

REGULAMENTUL CONCURSULUI “ ACOPERISUL TAU, CASTIGATORUL ANULUI 2017”

Art.1 Organizator
1.1 Organizatorul campaniei “Acoperișul tău, Câștigătorul anului 2017” este SC Aqua System SRL , cu sediul social în DN2B, Buzau-Urziceni, Nr.cadastral 1032/3,jud.Buzău, înmatriculata la Reg.Com cu Nr.J10/21/1992, având CUI 1154857, reprezentată prin dl. Eugen Ștefănescu, în calitate de administrator.

Art.2 – Locul și durata concursului
2.1 Campania se desfășoară în perioada 01.01.2017 -01.12.2017, pe întreg teritoriul României.

Art.3 – Dreptul de participare
3.1 Concursul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani la începutul campaniei, cu domiciliul/reședința în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
Trebuie să aibă în proprietate individuală sau coproprietate o construcție( pentru care poate face dovadă cu un act de proprietate), pentru care a achiziționat începând cu 01.01.2016 un sistem complet de acoperiș Aqua System ( tabla fălțuită, accesorii, sistem pluvial ) , tranzacție dovedită de către participant prin factura fiscală și dovada plății. În cazul în care unul dintre materialele menționate mai sus este înlocuit, ne rezervăm dreptul de a descalifica participantul.
Participantul va folosi pentru înscriere fie prezentul formular care va fi trimis la sediul Aqua System până la 01.12.2017, fie formularul electronic de înscriere publicat pe www.aquasystem.ro.ro, care va fi automat trimis în baza noastră de date.
Orice participant are dreptul să se înscrie o singură dată cu un singur acoperiș Aqua System.

Art.4 - Obiectul concursului și condiții de desfășurare
4.1 Obiectul campaniei este Acoperișul Aqua System finalizat și montat ; după finalizare acoperișul va fi fotografiat de un reprezentat al societății ( director de vânzări, director tehnic). Pozele și documentele de înscriere vor fi centralizate în perioada campaniei la Departamentul Marketing al SC Aqua System SRL.
4.2 În momentul achiziționării sistemului de acoperiș Aqua System, fiecare cumpărător va primi un formular de înscriere. În urma completării acestui formular și a trimiterii lui prin poștă sau e-mail (concurs@aquasystem.ro) la Aqua System SRL, clientul devine participant al concursului.
4.3 În momentul finalizării acoperișului participantul va solicita prezența unui reprezentant Aqua System, împuternicit pentru a face fotografii acoperișului și a le trimite la Departamentul Marketing al societății.
4.4 Criteriile de departajare între participanți vor ține seama de:
Estetica acoperișului
Complexitatea proiectului – folosirea a cât mai multor elemente și produse Aqua System și alegerea unor structuri și stratigrafii complete recomnadate de organizator vor reprezenta un criteriu de departajare între participanți.
Corectitudinea montajului – vor fi jurizate doar acoperișurile care respectă indicațiile de montaj validate și aprobate de către Directorul Tehnic sau Reprezentantul de Vânzări Aqua System.
Folosirea tuturor elementelor menționate în art.3.1.În cazul în care unul dintre materialele menționate mai sus este înlocuit, ne rezervăm dreptul de a descalifica participantul.
4.5 Formularele de înscriere pentru care nu au fost trimise fotografii până la 01.12.2017 nu mai sunt considerate valide și, prin urmare, nu pot participa la selecția câștigătorilor.

Art.5 – Prelucrarea datelor cu caracter personal
5.1 Prin înscriere la prezența campanile participanții sunt de acord că datele lor cu caracter personal precum și pozele acoperișurilor înscrise în concurs să fie folosite de către SC Aqua System SRL în mass media locală și la nivel național în diverse scopuri publicitare, fără alte obligații sau plati. Aqua System își rezerva dreptul de a fotografia acoperișul înscris în concurs, cu acordul proprietarului, și de a folosi fotografiile în scopuri publicitare ulterioare.
5.2 Tuturor participanților la această Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.677/2001. Prin furnizarea datelor personale și a fotografiilor imobilelor aflate în concurs participanții sunt de acord să fie înscriși în baza de date a Aqua System, consimțind astfel posibilitatea ca datele lor să fie prelucrate și în scopuri statistice sau de publicitate. În cazul în care, din diverse motive participantul nu mai dorește să figureze în baza de date a Aqua System, poate înainta o cerere scrisă pentru a solicita în mod expres ștergerea datelor sale personale din baza de date.

Art.6 – Premii și desemarea câștigătorilor
6.1 În cadrul campaniei vor fi acordate următoarele premii:

 • Locul 1 – 500 Euro- Proprietar/Participant
  300 Euro -Arhitect
  300 Euro- Montator
 • Locul 2 – 300 Euro- Proprietar/Participant
  200 Euro -Arhitect
  200 Euro- Montator
 • Locul 3 - 200 Euro- Proprietar/Participant
  100 Euro -Arhitect
  100 Euro- Montator

6.2 Desemnarea câștigătorilor se va face după încheierea campaniei, respectiv 01.12.2017, în urma întrunirii Comisiei de analiza Aqua System ce va face selecția câștigătorilor tinanad seama de condițiile mai sus enumerate, iar lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul www.aquasystem.ro până cel târziu la 15.01.2018.
6.3 Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon câștigătorii desemnați, folosind datele de contact furnizate de aceștia în formularul de înscriere.
6.4 Validarea câștigătorilor se va face doar pe baza unui document valabil de identitate – carte de identitate sau pașaport.

Art.7 – Taxe și impozite
7.1 Participarea în cadrul prezentului concurs nu implică nici un fel de costuri pentru participant.
7.2 Părțile iau act de faptul că, în conf. cu prevederile art.77, aliniatul 4 din Codul Fiscal, veniturile obținute de catigatorii concursului cu o valoare mai mare de 600lei sunt impozabile.

Art.8 – Litigii
8.1 În cazul unui dispute privid validitatea unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de Organizator este definitive.
8.2 Prin participarea la această campanile, participanții sunt de accord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor organizatorilor.
8.3 Eventualele litigii apărute între organizator și participant se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care acest lucru nu va fi posibil se va aplela la organelle abilitate pentru soluționarea litigiului.
8.4 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și va face public acest lucru prin intermediul website-ului www.aquasystem.ro
8.5 Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe website-ul www.aquasystem.ro, de unde poate fi descărcat pentru completare, sau completat on line și transmis prin e-mail la concurs@aquasystem.ro.
Art.9 – Întreruperea sau anularea concursului
9.1 Prezentul concurs poate fi interupt sau anulat fie în urma deciziei unilateral a organizatorului, fie în caz de forță majoră ( catastrofe naturale, regim de război , decizii adoptate de autoratile civile sau alte evenimente similare).

Art.10 Clauze finale
10.1 Prin înscrierea la concursul “Acoperișul tău, Câștigătorul anului 2017” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord că numele cât și proiectele participante să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plati.
10.2 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care anumiți client nu pot participa la concurs, dacă această situație se afla în afara controlului pe care Aqua System îl poate exercita. Aceste circumstanțe se pot datora dificultăților tehnice ce pot afecta conexiunile la Internet, funcționarea defectuoasă a e-mailului, întreruperi de energie electrică care pot afecta și întrerupe temporar funcționarea website-ului sau e-mailului communicate.

Organizatorul concursului
SC AQUA SYSTEM SRL

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concurs

Proprietar

Trageți aici un fișier sau faceți clic pentru încărcare Alegere fișier
Mărimea maximă de încărcare: 15MB
(jpg, gif, png, bmp, tif, pdf)

Arhitect

Montator

Sending
TOP