Sisteme de faţade

Solzi mari

Domeniul principal de utilizare al solzilor rectangulari mari îl reprezintă faţadele cu suprafeţe întinse. Prezenţa lor vizuală este impresionantă. Pentru proiectele la care se utilizează RHEINZINK „natural”, procesul de patinare va crea un design special texturat în diferite nuanţe puternic individualizate.
Pentru a asigura calitatea cea mai bună şi dimensionarea elementelor specifice faţadei, solzii mari se pot executa individual conform cotelor dorite.

Solzi mici

Formele de solzi ascuţiţi şi pătraţi, formează familia de solzi mici RHEINZINK®. În contrast cu placările cu şindrila, aparent asemănătoare, cu o mare putere vizuală de atracţie, solzii RHEINZINK prezintă margini îndoite pe toate cele patru laturi, doua pe fata superioară şi două pe fată inferioară, astfel încât să permită un montaj exact printr-o îmbinare sub forma unui falt simplu culcat. Datorită formatului mic de solz, bine individualizat, versatil, cu elemente singulare, se pot găsi soluţii constructive, pentru corpuri de contructie geometrică complicată.
Aproape toate formele rectangulare sau curbate pot fi acoperite fără nici o dificultate. Zone casice de utilizare a solzilor mici precum lucarne, învelişuri pentru coşuri de fum, margini, se execută cu uşurinţă fără a compromite arhitectura generală a proiectului.

Sistem fălţuit

RHEINZINK® - Sisteme fălţuite, îmbină longitudinal fâşiile de tablă individuale adiacente prefălţuite.
Cu o linie estetică fină şi cu o versatilitate deosebită, falţul vertical se armonizează cu aceeaşi naturaleţe atât cu arhitectura modernă cât şi cu cea tradiţională.
Falţul în unghi drept utilizat la placări de faţade oferă un efect vizual pronunţat, având ca rezultat obţinerea unei structuri dinamice realiste cu o linie pregnantă (lăţimea falţului de aprox. 12mm). Îndoitura şi închiderea profilului se pot executa manual sau cu maşini speciale de profilare şi închidere falţ. Diferite lungimi şi lăţimi de fâşii pot fi utilizate în realizarea proiectelor de diverse forme, rectangulare sau curbate, utilizând această tehnică de fălţuire în mai multe moduri: vertical, diagonal sau orizontal.

Profil ondulat

Prin forma curgătoare a clasicei unde sinus, profilele ondulate au graţia unui filigran. Diferitele modalităţi de aşezare – orizontală sau verticală – oferă posibilitatea atât a unei structuri fine, cât şi a unei divizări în câmpuri clar vizibile ale imaginii faţadei. Jocul dintre lumină slabă şi umbră fac să apară chiar şi pe suprafeţe mari, efecte optice vioaie şi atractive.

Profil trapezoidal

Atât prin dispunerea orizontală cât şi prin dispunerea verticală, profilul trapezoidal, cu aspectul său nervurat, convinge prin limbajul reconturat al formelor.
În bătaia soarelui, contrastele sunt de o intensitate mai puternică decât în cazul profilului ondulat.
Posibilitatea de a alege între partea vizibilă A şi B face din această placare de faţadă un profil „cu două feţe”.

Panouri Stulp

Datorită aspectului fără rosturi umbrite, panoul Stulp reprezintă un sistem de placare de faţadă deosebit de individual. Sub acţiunea luminii şi a umbrei se nasc datorită geometriei sale, umbriri atrăgătoare şi contururi fermecătoare, puternice. Prelucrarea precisă direct la dimensiunea profilului pe baza unui plan detaliat şi stabilirea dimensiunii exacte a panoului asigură un montaj optim şi economic pe şantier.

Panouri Steckfalz

Avantajul deosebit al panoului Steckfalz constă în alegerea liberă a distanţei între axe între 200 mm şi 333 mm şi în lăţimea variabilă a rosturilor 0 – 30 mm. Pe lângă flexibilitatea în ceea ce priveşte direcţiile de montaj (orizontal şi vertical), panoul Steckfalz oferă arhitecţilor soluţii excepţionale pentru libertatea transpunerii ideilor estetice în practică. Corpuri de construcţie dintre cele mai diferite pot fi formal optimizate. Astfel, la renovări sau izolaţii ulterioare, soluţii durabile de calitate pot fi transpuse în realitate în scurt timp.

Panouri orizontale

Panourile orizontale sunt sub aspect vizual asemănătoare cu panourile Steckfalz şi amintesc de faţadele de tipul construcţiilor din lemn.
Prevăzute pe ambele părţi cu profil marginal, elementele se fixează cu canelura prestabilită de 2 mm indirect cu un profil suport RHEINZINK.
Prin utilizarea acestei tehnici, variaţiile de lungime datorate temperaturii pot fi preluate uşor şi sigur.

Nume fisier Download
Sisteme de fatada Rheinzink
Download

TOP